dekra PBI znaczek logogazele
Informacje o firmie Realizacje Certyfikaty i wyróżnienia Kontakt
zdj1 zdj2 zdj3
Informacje o firmie
kropkaFundusze europejskie
kropkaProfil działalności
kropkaHistoria 
kropkaBaza usług
kreska Profil działalności
Oferujemy usługi budowlane w dwóch podstawowych grupach działalności:
 1. Kompleksowe wykonawstwo inwestycji komunikacyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg, mostów oraz infrastruktury towarzyszącej.
 2. Realizacja obiektów budownictwa przemysłowego i specjalistycznego.
Dla naszych klientów jesteśmy partnerem rzetelnym. Oferujemy doświadczenie i profesjonalną pracę całego zespołu. Dbamy o systematyczny rozwój bazy sprzętowej oraz wykorzystanie najnowszych technologii z zakresu budownictwa inżynieryjnego.
Energopol buduje swój wizerunek prowadząc działalność w ramach optymalnej struktury zarządzania w firmie oraz w oparciu o system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008. Nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje staramy się spełnić oczekiwania naszych klientów co daje nam pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Szczegółowy wykaz działalności:
 1. Kompleksowa realizacja inwestycji komunikacyjnych
  • roboty drogowe
  • obiekty mostowe: drogowe, kolejowe i tramwajowe
  • przepusty
  • ekrany akustyczne
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • sieci wody i kanalizacji
  • sieci c.o. i gazu
  • sieci energetyczne i teletechniczne
 2. Budowa obiektów przemysłowych i specjalistycznych
  • obiekty kubaturowe
  • konstrukcje żelbetowe
  • zabezpieczenie osuwisk
 3. Usługi sprzętowe
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.: (012) 42730-80 tel./fax: (012) 427-30-98