dekra PBI znaczek logogazele
Informacje o firmie Realizacje Certyfikaty i wyróżnienia Kontakt
zdj1 zdj2 zdj3
Kontakt
kreska Kontakt 
Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o.
ul.Salwatorska 14   30-109 Kraków
Sąd Rejonowy: Kraków - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000042724
NIP: 677-002-40-28
REGON: 351505283
Kapitał Zakładowy: 2 200 000 PLN
Sekretariat
tel.: (012) 427-30-80
tel./fax: (012) 427-30-98

Dział Księgowości
tel.: (012) 421-10-51
Zespół ds. marketingu i umów
tel.: (012)422-40-48 (012)422-28-13 (012)422-22-86
Dział Kadr
tel.: (012) 421-24-04
Administracja
tel.: (012) 422-54-47
Baza usług i sprzętu
ul. Biskupińska 12 30-832 Kraków
tel.: (012) 653-21-41   tel./fax: (012) 653-25-52
Biuro Rady Nadzorczej
pok. 404 tel.:(012) 422-40-48
Nasza lokalizacja  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.: (012) 42730-80 tel./fax: (012) 427-30-98