dekra PBI znaczek logogazele
Informacje o firmie Realizacje Certyfikaty i wyróżnienia Kontakt
zdj1 zdj2 zdj3
Realizacje
kropkaAktualnie realizowane
kropkaRoboty drogowe
kropkaObiekty inżynieryjne
kropkaRoboty hydrotechniczne
kropkaWęzły komunikacyjne
kreska Aktualnie realizowane
"Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.".
Termin realizacji zadania: od 04.01.2018 do 13.04.2021 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa drogi klasy G wraz z budową dwóch rond,
 3. wykonanie wzmocnienia podłoża w obszarze wysypiska,
 4. budowa dwóch wiaduktów drogowych,
 5. budowa ciągu pieszorowerowego,
 6. budowa odwodnienia korpusu drogi,
 7. budowa oświetlenia,
 8. przebudowa kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu: 34 449 963,- złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
"Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn:"Przebudowa stacji kolejowej "Kraków-Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park&Ride"".
Termin realizacji zadania: od 18.04.2021 do 02.06.2021 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi dojazdowej do stacji,
 2. budowa parkingu P&R,
 3. budowa i przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
 4. budowa przejścia podziemnego wraz z przystankiem kolejowym.

Wartość kontraktu: 41 833 873 złotych brutto, w tym wartość robót dla Energopol: 17 991 312 złotych brutto.
Inwestor: Gmina Miejska Kraków - PKP Polskie Linie Kolejowe SA Warszawa Zadanie realizowane w konsorcjum firm: Intop Tarnobrzeg, PBI Energopol
zdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
"Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny)".
Termin realizacji zadania: do 04.08.2021 r.
Wartość kontraktu: 28 732 800,- złotych netto
Inwestor: Gmina Niepołomice.
zdjeciezdjeciezdjecie
"Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 _ Etap 2".
Termin realizacji zadania:od 06.04.2017 do 22.03.2022 r.
Zadanie realizowane w konsorcjum firm: Grupa ZUE, IMB Podbeskidzie, PBI Energopol
W zakres zadania wchodzą:
 1. Kompleksowe wykonanie robót drogowych,
 2. przebudowa obiektów inżynierskich,
 3. budowa odwodnienia,
 4. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 5. budowa oświetlenia,
 6. budowa sygnalizacji świetlnej,
 7. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu realizowanego przez PBI ENERGOPOL wynosi: 84 447 618,- złotych netto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.: (012) 42730-80 tel./fax: (012) 427-30-98