dekra PBI znaczek logogazele
Informacje o firmie Realizacje Certyfikaty i wyróżnienia Kontakt
zdj1 zdj2 zdj3
Realizacje
kropkaAktualnie realizowane
kropkaRoboty drogowe
kropkaObiekty inżynieryjne
kropkaRoboty hydrotechniczne
kropkaWęzły komunikacyjne
kreska Aktualnie realizowane
"Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym."
Termin realizacji zadania: od 06.06.2017 do 20.09.2019 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (P&R),
 3. budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszorowerowego,
 4. budowa odwodnienia korpusu drogi,
 5. budowa oświetlenia ulicznego,
 6. przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia,
 7. przebudowa ul. Kolejowej.

Wartość kontraktu: 13 875 507,- złotych brutto
Zamawiający: Gmina Skawina
zdjeciezdjeciezdjecie
"Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.".
Termin realizacji zadania: od 04.01.2018 do 04.02.2020 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa drogi klasy G wraz z budową dwóch rond,
 3. wykonanie wzmocnienia podłoża w obszarze wysypiska,
 4. budowa dwóch wiaduktów drogowych,
 5. budowa ciągu pieszorowerowego,
 6. budowa odwodnienia korpusu drogi,
 7. budowa oświetlenia,
 8. przebudowa kolidującego uzbrojenia.

Aktualnie realizowany jest etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Wartość kontraktu: 32 964 000,- złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
"Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie. ".
Termin realizacji zadania: od 27.11.2017 do 15.12.2018 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykonanie kompletnego projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń,
 2. budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym,
 3. budowa wiaduktu pieszorowerowego nad szlakiem kolejowym oraz drogowym,
 4. przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 5. budowa oświetlenia,
 6. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Aktualnie realizowany jest etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnej. Oeczekujemy od ZDMK aneksu terminowego wykonania kontraktu.

Wartość kontraktu: 20 830 732,- złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
"Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 _ Etap 2".
Termin realizacji zadania:od 06.04.2017 do 15.05.2020 r.
Zadanie realizowane w konsorcjum firm: Grupa ZUE, IMB Podbeskidzie, PBI Energopol
W zakres zadania wchodzą:
 1. Kompleksowe wykonanie robót drogowych,
 2. przebudowa obiektów inżynierskich,
 3. budowa odwodnienia,
 4. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 5. budowa oświetlenia,
 6. budowa sygnalizacji świetlnej,
 7. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu realizowanego przez PBI ENERGOPOL wynosi: 67 130 552,- złotych netto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
"Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych".
Termin realizacji zadania: od 14.09.2016 do 30.09.2019 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi klasy G na dł. 6,8 km,
 2. budowa obiektów mostowych i przepustów drogowych,
 3. odwodnienie korpusu drogowego,
 4. przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej.

Aktualnie realizowany jest etap projektowania i uzyskiwania decyzji ZRID dla II etapu kontraktu. W realizacji jest I Etap.

Wartość kontraktu: 24 780 000,- złotych brutto
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
"Obwodnica Skawiny - Etap II".
Termin realizacji zadania: od 22.09.2016 do 30.05.2019 r.
Realizacja zadania jako podwykonawca
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi kl. GP na dł. 1,8 km,
 2. budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej.

Wartość kontraktu: 10 208 600,- złotych netto
Zamawiający: Konsorcjum firm: Most-Polbud Pomorze
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
zdjeciezdjecie
"Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny)".
Termin realizacji zadania: do 30.11.2019 r.
Wartość kontraktu: 26 565 000,- złotych netto
Inwestor: Gmina Niepołomice.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.: (012) 42730-80 tel./fax: (012) 427-30-98