dekra PBI znaczek logogazele
Informacje o firmie Realizacje Certyfikaty i wyróżnienia Kontakt
zdj1 zdj2 zdj3
Realizacje
kropkaAktualnie realizowane
kropkaRoboty drogowe
kropkaObiekty inżynieryjne
kropkaRoboty hydrotechniczne
kropkaWęzły komunikacyjne
kreska Roboty drogowe
"Modernizacja linii kolejowej E30 - Etap IIB odcinek Krzeszowice-Kraków".
Termin realizacji zadania: od 15.05.2016 do 25.10.2018 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Kompleksowe wykonanie robót drogowych odc. 11 i 12 (wraz z przepustami pod drogami i wiaduktem),
 2. kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych pod torami (przepusty - 12kpl., przejście podziemne),
 3. mury oporowe - 3 kpl,
 4. kanalizacja deszczowa - odc. 12.

Wartość kontraktu: 16 092 300,- złotych netto
Zamawiający: Konsorcjum Vias-Dragados-Elektren reprezentowane przez Vias y Construcciones S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej na odcinku od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308 ".
Termin realizacji zadania: od 30.04.2018 r. do 31.07.2018
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym,
 2. remont przystanków autobusowych,
 3. przebudowa kanalizacji kablowej,
 4. przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 5. usnięcie kolidującego uzbrojenia.

Wartość kontraktu: 3 409 016,- złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
"Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi oraz wzdłuż ulicy Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.".
Termin realizacji zadania: od 06.04.2016 do 16.05.2017 r. W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa ścieżek rowerowych z nawierzchni bitumicznej na dł. 3,2 km,
 2. usunięcie kolizji z infrastrukturą teletechniczną,
 3. usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną,
 4. przebudowa sygnalizacji świetlnej - 3 kpl,
 5. przebudowa oświetlenia ulicznego.

Wartość kontraktu: 4 025 930,- złotych brutto
Inwestor: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
"Budowa drogi kl. D odc. Baranówka-Wodniakówka-Gołębiówka z obiektami inżynierskimi zlokalizowanej na terenie gmin: Mucharz, Wadowice.".
Termin realizacji zadania:od 14.06.2016 do 08.06.2017 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa drogi kl. D na odc. 2,7 km,
 2. zabezpieczenie skarp siatką stalową zakotwioną gwoździami gruntowymi,
 3. budowa przepustów drogowych z rur HDPE fi 600-800 - 62 mb,
 4. budowa obiektów inżynierskich - przepusty żelbetowe - 10 kpl,
 5. budowa mostu w konstrukcji Viacon typ Conspan.

Wartość kontraktu: 12 367 660,- złotych brutto
Inwestor: RZGW Kraków
zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
Budowa i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie MPL Kraków-Balice
Termin realizacji zadania: od 15.07.2013 r. do 15.12.2016 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Przebudowa układu drogowego wewnętrznego na terenie MPL Balice w zakresie dróg, placów, chodników.

Wartość kontraktu: 15 881 516,00 złotych brutto
Zamawiający: Astaldi Sp. A. Rzym oddział Warszawa
zdjecie
1. Wykonania robót ziemnych (wykop pod budynki A1, A2, A3, zasyp).
2.Zagospodarowanie terenu wokół budynków biurowych E,F,G kompleksu B4B Bonarka.
Termin realizacji zadania: od 11.09.2013 r. do 30.12.2016 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Wykopy pod budynek wraz zabezpieczeniem wykopów ścianką berlinką,
 2. zagospodarowanie zewnętrzne budynków (drogi, place),
 3. sieci wod-kan,
 4. drenaż,
 5. mury oporowe z gabionów,
 6. sieci elektroenergetyczne.

Wartość kontraktu: 7 892 769,00 złotych brutto
Zamawiający: Arcoffice Poland sp. z o.o. Kraków
zdjecie
Rozbudowa ul. Igołomskiej DK nr 79 - Etap I
Termin realizacji zadania: od 29.05.2015 r. do 30.06.2016 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Rozbudowa głównego układu drogowego (klasy G, KR6) wraz z odwodnieniem na długości 790 +194 = 984 mb,
 2. przebudowa skrzyżowania i dróg bocznych - 500 mb,
 3. budowa chodników i ścieżek rowerowych,
 4. budowa mostu nad potokiem Kościelnickim,
 5. mury oporowe,
 6. budowa ekranów akustycznych,
 7. budowa i przebudowa infrastruktury technicznej:
  - kanalizacja deszczowa,
  - oświetlenie uliczne,
  - sieć teletechniczna,
  - sieć wodociągowa,
  - sieć gazowa,
  - sieć energetyczna,
  - sygnalizacja świetlna,
  - roboty wykończeniowe,
  - docelowa organiacja ruchu

Wartość kontraktu: 20 812 253,00 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Przebudowa ul. Kopernika (odc. Westerplatte do ul. Strzeleckiej) - Etap I
Termin realizacji zadania: od 28.09.2015 r. do 10.12.2015 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Roboty drogowe (jezdnia, chodniki, zatoki),
 2. oznakowanie DOR,
 3. zabezpieczenie kabli teletechnicznych i SN,
 4. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 5. przebudowa oświetlenia drogowego.

Wartość kontraktu: 2 876 375,00 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Jana Pawła II w Krakowie.
Termin realizacji zadania: od 16.10.2013 r. do 31.08.2015 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania,
 2. budowa sygnalizacji świetlnej,
 3. budowa murów oporowych,
 4. wzmocnienie podłoża,
 5. wyburzenia budynków,
 6. budowa pętli tramwajowej "Wieczysta",
 7. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 8. przebudowa magistrali oraz sieci wodociągowych,
 9. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 10. budowa oświetlenia drogowego,
 11. przebudowa sieci elektroenergetycznej ŚN, NN,
 12. przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
 13. budowa ekranów akustycznych.

Wartość kontraktu: 33 004 542,00 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
Obsługa komunikacyjna centrum Jana Pawła II - Etap II
Termin realizacji zadania: od 21.10.2014 r. do 15.10.2015 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Opracowanie dokumentacja projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
 2. budowa układu dróg wraz z odwodnieniem,
 3. budowa mostu na rzece Wildze,
 4. budowa kładki pieszo-rowerowej,
 5. budowa i przebudowa infrastruktury technicznej:
  - kanalizacja deszczowa,
  - oświetlenie uliczne,
  - sieć energetyczna.

Wartość kontraktu: 16 511 150,00 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjecie
Przebudowa torowiska tramwajowego i infrastruktury technicznej w ciągu ulic Straszewskiego i podwale w Krakowie wraz z remontem jezdni i chodnika
Termin realizacji zadania: od 12.03.2015 r. do 30.06.2015 r.
Zakres robót obejmował:
 1. Roboty torowe - 0,62 kmt,
 2. przebudowa układu dróg, chodników wraz z odwodnieniem,
 3. sieć trakcyjna,
 4. sieci elektroenergetyczne,
 5. mała architektura, zieleń.
Wartość kontraktu: 7 675 000,00 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjecie
Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie obejmująca Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,29, to jest od skrzyżowania z ul. Płk. A. Hałacińskiego do ul. Energetyków w Skawinie - Obwodnica Skawiny
Termin realizacji zadania: od 03.06.2013 r. do 28.11.2014 r.
W zakres zadania wchodziło wybudowanie następujących elementów infrastruktury:
 1. Budowa drogi kl. GP o dł. 2,1 km ,
 2. wzmocnienie podłoża - materace, zagęszczanie dynamiczne, kolumny CMC,
 3. budowa mostu nad rzeką Skawinka kl. A długości 155,52 mb,
 4. budowa mostu nad potokiem Rzepnik kl. A długości 25 mb,
 5. ubezpieczenie rzeki Skawinka wraz z uszczelnieniem korpusu obwałowania,
 6. budowa kanalizacji deszczowej wraz ze elementami odwodnienia korpusu drogi,
 7. budowa oświetlenia drogowego,
 8. przebudowa sieci elektroenergetycznej WN, ŚN, NN,
 9. przebudowa sieci wodociągowej, gazu, sanitarnej,
 10. przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
 11. budowa ekranów akustycznych,
 12. budowa przepustów rurowych oraz skrzynkowych, kanału technologicznego 2xDn 600 mm,
 13. roboty melioracyjne.

Wartość kontraktu: 42 998 396,46 złotych brutto
Zamawiający: Gmina Skawina
zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe A1 przy ul. Dąbrowa wraz z zamówieniami uzupełniającymi.
Termin realizacji zadania: od 31.01.2013 r. do 31.03.2016 r.
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakres zadania wchodzą:
 1. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich (KR6) na długości 1998 mb,
 2. przebudowa układu drogowego przy rondzie od strony CH M1,
 3. przebudowa dróg bocznych (KR4) na długości 1231 mb,
 4. przebudowa torowiska tramwajowego na długości 220 mtp,
 5. przebudowa chodników i ciągów pieszorowerowych,
 6. przebudowa sieci trakcyjnej,
 7. budowa ścian oporowych privant,
 8. przebudowa kanalizacji deszczowej,
 9. przebudowa magistrali oraz sieci wodociągowych,
 10. przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 11. budowa oświetlenia drogowego,
 12. przebudowa sieci elektroenergetycznej ŚN, NN,
 13. przebudowa sieci teletechnicznych,
 14. budowa sygnalizacji świetlnej wraz z koordynacją - 7 kpl,
 15. roboty wykończeniowe,
 16. docelowa organiacja ruchu,
 17. przebudowa sieci gazowej.

Wartość kontraktu: 35 128 900,00 złotych brutto
Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
zdjeciezdjecie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko-Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku
Termin realizacji zadania: od 27.02.2013 r. do 06.07.2013 r.
W zakres zadania wchodzą:
 1. Rozbudowa drogi kl. Z o długości 1370 m,
 2. przebudowa kanalizacji deszczowej,
 3. przebudowa gazociągu N/C i W/C,
 4. budowa sygnalizacji świetlnej,
 5. przebudowa sieci wodociągowej,
 6. przebudowa sieci teletechnicznej,
 7. przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Wartość kontraktu: 8 421 957,58 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie
Budowa Wschodniej obwodnicy Wojnicza
Termin zakończenia prac: 19 czerwiec 2013
W zakres zadania wchodzą:
 1. Budowa nowej drogi klasy G o długości ok. 2 335 km wraz z drogami serwisowymi
 2. budowa odwodnienia korpusu drogi wraz z budową 14 szt. przepustów,
 3. budowa ekranów akustycznych,
 4. budowa oświetlenia ulicznego
 5. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 6. przebudowa sieci wodociągowej,
 7. przebudowa sieci gazociągowej,
 8. przebudowa sieci teletechnicznej,
 9. przebudowa sieci NN,SN.

Wartość kontraktu: 13 380 000 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Przebudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku km 0+500 - 1+750
Termin realizacji zadania: od 17.06.2013 r. do 1.10.2013 r.
W zakres zadania wchodziło wybudowanie następujących elementów infrastruktury:
 1. Przebudowa ul. Wielkopolskiej 1250 m
 2. budowa kanalizacji deszczowej,
 3. budowa odwodnienia korpusu drogi wraz wykonaniem zbiornika retencyjnego.

Wartość kontraktu: 4 905 085,00 złotych brutto
Zamawiający: Gmina Rybnik
zdjeciezdjeciezdjecie
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I
Termin realizacji zadania: od 29.06.2012 r. do 06.12.2012 r.
W zakres zadania wchodziło zaprojektowanie i wybudowanie następujących elementów infrastruktury:
 1. Budowa nowej drogi na dł. 1100 mb,
 2. budowa ronda turbinowego,
 3. żelbetowa podziemna pompownia przewałowa,
 4. odwodnienie korpusu drogi,
 5. pompowania awaryjna wód deszczowych,
 6. oświetlenie uliczne
 7. sieć kanalizacji sanitarnej,
 8. sieć wodociągowa,
 9. sieć gazociągowa,
 10. sieć teletechniczna,
 11. sieć NN,SN,
 12. rów retencyjny.

Wartość kontraktu: 18 942 000,00 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Obwodnica Szczurowej
Termin realizacji zadania: od 07.2009 r. do 09.2011 r.
Zakres zadania obejmował:
 1. Prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,
 2. wzmocnienie podłoża metodą wymiany dynamicznej,
 3. budowa układu drogowego - droga klasy G 7,71 km,
 4. budowa mostu drogowego - konstrukcja żelbetowa,
 5. wykonanie przepustu przejazdowego - konstrukcja ramy żelbetowa,
 6. wykonanie przepustów przepływowych,
 7. wykonanie odwodnienia korpusu drogi,
 8. gospodarka zielenią,
 9. przebudowa infrastruktury technicznej.
Wartość kontraktu: 51 824 267,32 złotych brutto
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
Budowa II etapu obwodnicy Niepołomic-ulicy Wimmera ("drogi Po Torze") wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 964.
Termin realizacji zadania: od 29.09.2009 r. do 31.08.2011 r.
Zakres zadania obejmował:
 1. budowa układu drogowego klasy G na długości 1,48 km,
 2. przebudowa sieci NN i SN,
 3. przebudowa sieci kanalizacyjnej,
 4. przebudowa sieci wodociągowej,
 5. przebudowa sieci teletechnicznej,
 6. przepusty rurowe oraz skrzynkowe.
Wartość kontraktu: 8 019 943,16 złotych brutto
Zamawiający: Miasto i Gmina Niepołomice
zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie
Budowa drogi - ulica Nowoprzemysłowa na oddcinku od zakładów FERRO do skrzyżowania z ulicą za górą wraz z mostem na Rzepniku
Termin realizacji zadania: od 25.01.2011 r. do 23.07.2011 r.
Zakres zadania obejmował:
 1. budowa układu drogowego - 308 mb,
 2. budowa mostu - rama żelbetowa,
 3. budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
 4. budowa ekranów akustycznych,
 5. budowa oświetlenia ulicznego,
 6. budowa murów oporowych żelbetowych.
Wartość kontraktu: 3 499 920,71 złotych brutto
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Skawina
zdjeciezdjeciezdjecie
Dobudowa łącznika na węźle "Wielicka" kierunek Wieliczka-Tarnów km 0+000,0 do km 0+511,67 wraz z wzmocnieniem podłoża pod projektowany łącznik
Termin realizacji zadania: 25.05.2009 - 16.10.2009
Zakres zadania obejmował:
 1. Roboty drogowe,
 2. wzmocnienie podłoża: materace + stabilizacja cementem,
 3. budowa muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych,
 4. budowa muru oporowego z grodzić stalowych,
 5. przebudowa sieci energetycznych,
 6. przebudowa sieci teletechnicznych,
 7. budowa oświetlenia,
 8. odwodnienie korpusu drogowego.
Wartość kontraktu: 5 068 059 złotych brutto
Zamawiający: GDDKiA oddział Kraków
Przebudowa ulicy Zakopiańskiej w Krakowie na odcinku od Węzła Opatkowickiego do granicy Miasta.
Termin realizacji zadania: 11.11.2008- 30.07.2009
Zakres zadania obejmował:
 1. przebudowa drogi klasy GP na długości 2 x 814 mb,
 2. budowa murów oporowych T-Wall,
 3. przebudowa sieci kanalizacyjnej,
 4. przebudowa sieci wodociągowej,
 5. budowa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 6. przebudowa oświetlenia ulicznego,
 7. przebudowa lini energetycznej NN,
 8. przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Wartość kontraktu: 19 775 127,46 zł brutto
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjecie
1. Przebudowa ulicy Kamieńskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Puszkarską w Krakowie i towarzyszącą infrastrukturą - kl. G dł. 1800 mb. 2. Przebudowa układu wewnętrznego Bonarka City Center - dł. 1100 mb wraz z placami i parkingami - 16 980 m2 3. Budowa ul. Nowo-Puszkarskiej w Krakowie - łącznik do ul. Turowicza - 755 mb.

Termin realizacji zadania: 15.02.2008 - 24.11.2009
Zakres zadania obejmował:
 1. przebudowę układu drogowego i budowa nowych dróg,
 2. budowę odwodnienia układu drogowego i kanalizacji
 3. wykonanie murów oporowych
 4. wykonanie ekranów akustycznych
 5. przebudowa sieci wodociągowej i gazowej
 6. przebudowa sieci oświetleniowej i energetycznej
 7. przebudowa sieci teletechnicznych
 8. sygnalizacja świetlna
 9. Obiekty inżynieryjne:
  - wiadukt drogowy - 34 mb, - mury oporowe (Freyssisol, CMC, Grodzice Stalowe), - estakada najazdowa - 56 mb, - tunel drogowy żelbetowy - 48 mb, - przejazd tunelowy - 22 mb.
Wartość kontraktu: 10 100 000 euro netto
Zamawiający: Roland Investments spółka z.o.o.
zdjeciezdjeciezdjecie
Przebudowa drogi krajowej nr 44 Gliwice-Kraków w km 82+221,49 do km 82+960,85.
Termin realizacji zadania: 08.2008 - 12.2008
Zakres zadania obejmował:
 1. przebudowę układu drogowego o długości 739m i powierzchni 7361 m2,
 2. budowę odwodnienia układu drogowego i kanalizacji,
 3. budowę murów oporowych o długości 60m,
 4. przebudowa oświetlenia ulicznego.
Wartość kontraktu: 3 187 656 zł brutto
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
zdjeciezdjeciezdjecie
Przebudowa zjazdu publicznego do TESCO o dodatkowy pas ruchu.
Termin realizacji zadania: 05.2008 - 07.2008
W zakres zadania wchodziła:
Przebudowa wewnętrznego układu drogowego oraz przebudowa ul. Kobierzyńskiej polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy o 3.0m na odcinku ok. 230m od wjazdu do TESCO w kierunku ul. Kapelanka wraz zabezpieczeniem i przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej.
Wartość kontraktu: 2 831 757 zł brutto
Budowa nowego odcinka ulicy Księcia Józefa - obejście Przegorzał.
Termin realizacji zadania: 05.2007 - 11.2007
W ramach zadania wykonano obejście Przegorzał długości 1348mb szerokości 7m z obustronnymi chodnikami i nowym oświetleniem. W ciągu trasy powstały dwa skrzyżowania z ul. Jodłową i starą ul. Księcia Józefa. Z uwagi na obszar zalewowy zaprojektowana droga przebiega w nasypie na wysokości 1,5m nad terenem przyległym.

Wartość zadania: 19 828 119 zł brutto
Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie
zdjeciezdjecie
Przebudowa ulicy Wielickiej w Krakowie kolejny etap
W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni południowej na odcinku długości 1510mb, od km 0+700 do km 2+210 oraz jezdni północnej na odcinku od km 0+690 do km 1+780 od ul. Jakubowskiego do ul. Wlotowej.
W wyniku przeprowadzonego remontu została poprawiona geometria drogi, uzyskano normatywną szerokość wszystkich pasów ruchu oraz skorygowano niweletę drogi.

Wartość umowna zadania: 16 848 253 PLN
Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie
zdjeciezdjecie
Przebudowa Al. 29-Listopada w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Termin realizacji zadania: 02.2007 - 11.2007
Zakres zadania obejmował:
 1. wykonanie dokumentacji projektowej,
 2. remont wiaduktu,
 3. wykonanie poszerzenia jezdni,
 4. przebudowa ulicy dwujezdniowej,
 5. przebudowę chodnika wraz z konstrukcją,
 6. przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
Wartość umowna zadania: 26 738 925 PLN
zdjeciezdjecie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" spółka z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.: (012) 42730-80 tel./fax: (012) 427-30-98